نوشته‌ها

توضیحات تکمیلی پیرامون تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت پروژه (مطابق با کنکور ارشد 99)

با توجه به اینکه بسیاری از دانشجویان و علاقه مندان حوزه مدیریت پروژه ،  به دنبال اطلاعات جامع و مختصر پیرامون نحوه تحصیل در رشته مدیریت پروژه در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند. لذا برای شما عزیزان محتوای مذکور را که  پیرامون نحوه تحصیل در رشته مدی…

Downloads

توضیحات تکمیلی پیرامون تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت پروژه (مطابق با کنکور ارشد 99)

با توجه به اینکه بسیاری از دانشجویان و علاقه مندان حوزه مدیریت پروژه ،  به دنبال اطلاعات جامع و مختصر پیرامون نحوه تحصیل در رشته مدیریت پروژه در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند.  لذا برای شما عزیزان محتوای مذکور را که  پیرامون نحوه تحصیل در رشته مدیریت پروژه که توسط دکتر خاکبازان توضیح داده شده است را قراردادیم.