نوشته‌ها

عوامل موثر درتاخیرات پروژه نحوه محاسبه تاخیرات در پروژه

تاخیر یکی از مهمترین وقایع رایج در پروژه های کشورماست. این مشکل در اکثر پروژهها از پروژههای ساده ساختمانی تا پیچیده ترین آنها نظیر پروژه های پتروشیمی، سدسازی و تونل سازی و ... رخ میدهد. به همین دلیل امروزه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه…

Downloads

عوامل موثر درتاخیرات پروژه نحوه محاسبه تاخیرات در پروژه

تاخیر یکی از مهمترین وقایع رایج در پروژههای کشورماست. این مشکل در اکثر پروژهها از پروژههای ساده ساختمانی تا پیچیده ترین آنها نظیر پروژههای پتروشیمی، سدسازی و تونل سازی و ... رخ میدهد. به همین دلیل امروزه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با علم به محدود بودن منابع در اختیار و بازار رقابتی شدید جهت استفاده بیشتر از منابع و کسب سود بیشتر به دنبال ریشه یابی علل تاخیر در پروژههای گذشته میباشند . تا با ارایه راهکارهایی از میزان تاخیرات در پروژه های آتی بکاهند، و یا با شناخت مقصران تاخیرات پروژه، نسبت به دریافت خسارت اقدام کنند