نوشته‌ها

عوامل موثر درتاخیرات پروژه نحوه محاسبه تاخیرات در پروژه

تاخیر یکی از مهمترین وقایع رایج در پروژه های کشورماست. این مشکل در اکثر پروژهها از پروژههای ساده ساختمانی تا پیچیده ترین آنها نظیر پروژه های پتروشیمی، سدسازی و تونل سازی و ... رخ میدهد. به همین دلیل امروزه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه…