نوشته‌ها

ترفند های کاربردی اکسل

  ذخیره کنید؟ Excel را در Filter آیا می دانید که می توانید تنظیمات یک کنید لازم نیست که تک به تک شرطهای آن فیلتر را بر روی ستونها بگذارید Filter و دفعه بعدی که می خواهید اعمال شود. Filter فقط کافیست که روی یک گزینه کلیک کنید تا دقیقا آن اب…

ردیابی تغییرات در فایل های اکسل

فرض کنید در اداره ای مشغول به کار هستید و فایل هایی که در محیط اکسل ایجاد کرده اید توسط سایر همکاران شما نیز مورد استفاده قرار می گیرند. شما به عنوان مدیر لازم است بدانید که فایل های ایجاد شده توسط چه کسانی تغییر داده شده اند و چه تغییراتی در …

Downloads

ترفند های کاربردی اکسل

  ذخیره کنید؟ Excel را در Filter آیا می دانید که می توانید تنظیمات یک کنید لازم نیست که تک به تک شرطهای آن فیلتر را بر روی ستونها بگذارید Filter و دفعه بعدی که می خواهید اعمال شود. Filter فقط کافیست که روی یک گزینه کلیک کنید تا دقیقا آن اب…

ردیابی تغییرات در فایل های اکسل

فرض کنید در اداره ای مشغول به کار هستید و فایل هایی که در محیط اکسل ایجاد کرده اید توسط سایر همکاران شما نیز مورد استفاده قرار می گیرند. شما به عنوان مدیر لازم است بدانید که فایل های ایجاد شده توسط چه کسانی تغییر داده شده اند و چه تغییراتی در فایل ایجاد شده است. آنگاه تصمیم می گیرید که آیا این تغییرات قابل قبول هستند و یا نه. تنها در صورتی که اجازه تغییرات توسط شما داده شود این تغییرات اعمال شده و در صورتی که بخواهید می توانید فایل را به حالت قبل از تغییر برگردانده و اجازه تغییر فایل را ندهید...