نوشته‌ها

,

مروری بر چالش های ابرپروژه ها و عوامل بروز آنها

نیاز روزافزون کشورهای درحال توسعه به افزایش زیرساختها و نیاز کشورهای توسعه یافته به بازسازی و ترمیم زیرساختهای مستهلک خود و ساخت پروژه های جدید، موجب شده که تعداد پروژه های بزرگ و پیچیده که به مگاپروژه (ابرپروژه) موسوم هستند و تاثیر مهمی در اقتص…

اهمیت رویکرد نهادمحور در مدیریت ابرپروژه ها

ابرپروژه (مگاپروژه) به پروژه های پیچیده ای گفته می شود که بیش از یک میلیارد دلار هزینه دارند. ولی علیرغم اهمیت ابرپروژه ها، بسیاری از آنها دچار شکست می شوند، مانند تاخیرات زیاد، افزایش هزینه، شکست مالی، تاثیر منفی بر محیط زیست و جامعه اطراف خود، و …

Downloads

مروری بر چالش های ابرپروژه ها و عوامل بروز آنها

نیاز روزافزون کشورهای درحال توسعه به افزایش زیرساختها و نیاز کشورهای توسعه یافته به بازسازی و ترمیم زیرساختهای مستهلک خود و ساخت پروژه های جدید، موجب شده که تعداد پروژه های بزرگ و پیچیده که به مگاپروژه (ابرپروژه) موسوم هستند و تاثیر مهمی در اقتصاد جهانی دارند، افزایش چشمگیری یابد. علیرغم اهمیت و هزینه زیاد ابرپروژهها، درصد زیادی از آنها با چالشهای زیادی دست به گریبان هستند و دچار شکست میشوند، لذا روشهای مدیریت کنونی پروژه ها جوابگوی مدیریت آنان نیست. در این نوشتار تالش شده با مروری بر ادبیات فنی ابرپروژه ها از 40 کتاب و مقاله که از سال 2000 به بعد منتشر شده است، نگاهی به ویژگیها، چالشهای پیشروی ابرپروژه ها، علل بروز مشکالت در این پروژه ها و راهکارهای مطرح شده برای کاهش مشکالت آنها انداخته شود.

اهمیت رویکرد نهادمحور در مدیریت ابرپروژه ها

ابرپروژه (مگاپروژه) به پروژه های پیچیده ای گفته می شود که بیش از یک میلیارد دلار هزینه دارند. ولی علیرغم اهمیت ابرپروژه ها، بسیاری از آنها دچار شکست می شوند، مانند تاخیرات زیاد، افزایش هزینه، شکست مالی، تاثیر منفی بر محیط زیست و جامعه اطراف خود، و غیره. پژوهش های گوناگون نشان می دهد که مشکلات ابرپروژه ها صرفاً فنی نیست. به دلیل این که بازیگران ابرپروژه ها معمولاً از کشورها و فرهنگ های مختلف هستند که می خواهند در یک محیط ناشناخته کار کنند و در کشورهایی بجز کشور خود کار می کنند، بنابراین با مقررات و سیستم های سیاسی متفاوت، هنجارها و سنت های گوناگون، و تفاوت هایی در ارزش ها و باورها روبرو می شوند که عدم آگاهی از این تفاوت ها می تواند موجب سوء تفاهم و تعارض شده و ریسک ها و هزینه های کار در محیط خارج را افزایش دهد. بنابراین یکی از دلایل بنیادی چالش ها و شکست ها در ابرپروژه ها، تاثیر عوامل نهادی محیط ابرپروژه و تفاوت های نهادی بازیگران ابرپروژه است .در این مقاله و اهمیت توجه به رویکرد نهادمحور در مدیریت ابرپروژه 1 مروری بر ادبیات فنی در خصوص نهاد ها شده و تاکید شده که بررسی ها نشان می دهد مواردی چون ریسک ها و تعارضات نهادی، باید مورد توجه قرار گرفته و با کسب دانش نهادی، آمادگی لازم برای مدیریت پروژه در داشتن تجربه در پروژه،محیط متنوع نهادی کسب گردد. راهکارهایی مانند آگاهی و احترام به تنوع فرهنگی بازیگران های بین المللی و اتخاذ رویکرد تشریک مساعی بین بازیگران مختلف پروژه می تواند به غلبه بر تفاوت های نهادی بازیگران ابرپروژه کمک نماید. مقاله حاضر در سال 97 به کوشش محمد رضا حاجی علیخانی و مجتبی عزیزی و محمد حسین صبحیه به نگارش در آمده و در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه منتشر گردیده است.