سمپیران برگزار می‌کند

سمینار تخصصی پیاده سازی مدیریت دانش، شرکت مپنا مکو

استقرار استاندارد مدیریت دانش

بهمن ماه 1402

  • شروع: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰

آدرس

تهران کرج، بلوار مپنا، شرکت مکو

ظرفیت پر شده