گوش دادن به پادکست ها و محتواهای صوتی مفید و قابل استفاده در زمینه مدیریت پروژه

,

سری اول از مجموعه پادکست های اختصاصی سمپیران

https://castbox.fm/episode/id3996408-id378954402?utm_source=podcaster&utm_medium=dlink&utm_campaign=e_378954402&utm_content=%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20-%20%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%B3%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-CastBox_FM اپیزود سوم ا…

پادکست شماره 6 رادیو پروژه

منبع: رادیو پروژه http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:…

پادکست شماره 5 رادیو پروژه(مصاحبه)

  http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    

پادکست شماره 5 رادیو پروژه(آموزش)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    

پادکست شماره 4 رادیو پروژه(مصاحبه)

پادکست چهارم رادیو پروژه http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border…

پادکست شماره 3 رادیو پروژه(مصاحبه)

منبع: رادیو پروژه     http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100…

پادکست شماره 3 رادیو پروژه(آموزش)

منبع: رادیو پروژه http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; } …

پادکست شماره 1 رادیو پروژه (مصاحبه)

.r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; } مصاحبه قسمت اول منبع: رادیو پروژه …

پادکست شماره 1 رادیو پروژه (آموزش)

سلام بر همه ی شما عزیزان از امشب قصد کردیم ،هر هفته،شنبه ها،یک قسمت کامل از از رادیو پروژه،و رو  برای شما بارگزاری کنیم که دسترسی بهتری به محتوای پادکست داشته باشید. منبع: رادیو پروژه …