, ,

معرفی پایان نامه: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت دانش

دانشجو: رضازاده مهریزی، محمدحسین استاد راهنما اول: قاسم زاده، فریدون استاد راهنما دوم: استاد مشاور: سال: 1384 گروه آموزشی: مدیریت و اقتصاد دانشگاه: شریف چکیده: مدیریت دانش (Knowledge Management) در عصر جدید، تحولات شگ…
, ,

معرفی پایان نامه: ارائه چهارچوب مدیریت دانش برای سازمان های پروژه محور

دانشجو: قمصری اصفهانی، نرگس استاد راهنما اول: شادرخ، شهرام استاد راهنما دوم: استاد مشاور: سال: 1392 گروه آموزشی: مهندسی صنایع دانشگاه: شریف چکیده: دانش دانستن است که اگر در سازمانها در راستای اهداف سازمان مدیریت شود می‌تواند خلق ارزش کند در همین راستا سازمان های زیاد…
,

Reflections on Rodney Turner’s impact and the future of the field: An interview with Aaron Shenhar, Jeffrey Pinto and Graham Winch

In this interview with Aaron Shenhar, Jeffrey Pinto and Graham Winch, we probe the influence of Rodney's work on the field as it is, in terms of how it is developing now, and how it will develop into the future. Based on three questions asked…
, ,

کتاب Strategic project management : contemporary issues and strategies for developing economies

Author(s): Barclay, Corlane; Osei-Bryson, Kweku-Muata 📇 Publisher: CRC Press, Year: 2016 Abstract: It is hard to imagine an organization that is not engaged in some kind of project activity. Over the past decade, organizations have been tu…