شامل معرفی برخی ابزار ها از جمله نرم افزارهای کاربردی مدیریت پروژه ،تکنیک ها، متدولوژی ها و فرمهای مورد استفاده برای انجام حرفه ای فعالیت های مدیریت پروژه

آموزش و آشنایی با نرم افزار Primavera 6 V8.3 به زبان فارسی

یکی از نرم افزارهای مهم در حوزه مدیریت و کنترل پروژه و ابزار مهم ومفید برای کنترل پروژه می باشد نرم افزار Primavera P6 می باشد . نرم افزار پریماورا در اصل نام تجاری محصولاتی می باشد که در مسیر مدیریت ، پروژه را تکمیل می نماید. نرم افزار پریماورا برای او…

PLANNING AND CONTROL USING ORACLE PRIMAVERA P6

This publication is an upgrade of the Project Planning & Control Using Primavera P6 Version 7 and has been written to enable new users to learn the planning and scheduling functions of Primavera Version 8.1 to 15.1. Please note there are…

process of PMBOK تحت برنامه msp

در این محتوا شما می توانید 5 فاز (آغازین، برنامه ریزی، اجرا، کنترل، اختتام) یک پروژه برگرفته شده از متد استاندارد PMBOK است را در قالب فایل MSP به همراه کلیه ورودی ها و خروجی ها و ابزارها و تکنیک های هر مرحله و دانش مورد نیاز در هر مرحله و رواب…

Primavera P6 ﯾﺎ MSP کدام یک از این نرم افزار ها برای پروژه شما مناسب تر است؟

اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﺪام یک از نرم افزارهای  msp, Primavera6 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد و ﭘﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﻬﺎد. آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻋﺮﺻﻪ …

شناسایی فعالیت DRIVING (محرک) در MSP

در برنامه زمانبندي پروژه هاي بزرگ و پیچیده،درك روابط بین فعالیت ها داراي چالش بیشتري است و پیدا کردن Driving Tasks فعالیت محركدر میان انبوهی از پیش نیازها ممکن است بسیار خسته کننده بوده و یا ممکن است باعث بروز اشتباه شود. Driving Tasks: …

آشنایی با تهیه برنامه زمانبندی جبرانی در MSP

یکی از مواردی که در مرحله  برنامه ریزی و کنترل پروژه، برای مدیر پروژه و کارشناس کنترل پروژه پیش می آید مواجه شدن یا کمبود منابع مالی و منابع انسانی درگیر در پروژه به علت عوامل مختلف از قبیل عدم به موقع پرداخت صورت وضعیت ها  ،نوسانات ارز و قی…

راهنمای جامع Microsoft Project 2013

مدیریت هر پروژه مهم ترین  عامل موفقیت یا شکست آن پروژه است. طبق آمار اکثر پروژه ها در زمان مقر یا با هزینه و کیفیت مشخص شده تکمیل نمی شوند و معمولا  عامل اصلی این شکست ضعف مدیریت پروژه است. برنامه ریزی و کنترل پروژه، یکی از مباحث مهم مدیریت پر…

طراحی و ساخت گانت چارت در اکسل

یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای گروه Office نرم افزار Excel می باشد. امروزه داشتن مهارت کار با Excel جزو مهارت های اساسی در محیط های کاری و اداری و مهندسی به خصوص حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه است. همچنین یکی از موارد مهمی که در مدیریت پروژه و…

خود آموز تصویری Excel 2010

محتوای پیش رو ترجمه کتاب  Teach yourself Visually Excel 2010 می باشد که در آوریل 2010 منتشر شده است. ناشر این کتاب، انتشارات Wiley از معتبرترین و قدیمی ترین ناشران آموزشی در زمینه های گوناگون می باشد. مجموعه کتابهای Teach yourself visually  …