بحث آزاد

موضوعات

جدیدترین ها

آخرین دیدگاه ها

  سخنرانی دکتر مشایخی در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

  کاربران محترم در این قسمت میتوانید سوالات و ابهامات خود را (از دکتر مشایخی)مطرح کنید و تیم سمپیران پس از جمع آوری سوالات،پاسخ ها را از آقای دکتر مشابخی دریافت کرده و خدمتتان ارسال میکند.

  سخنرانی دکتر زرگر در کنفرانس مدیریت پروژه مپنا، درباره یکپارچگی فرد در سازمان

  کاربران محترم در این قسمت میتوانید سوالات و ابهامات خود را از دکتر زرگر مطرح کنید و تیم سمپیران پس از جمع آوری سوالات،پاسخ ها را از ایشان دریافت کرده و خدمتتان ارسال میکند.

  سمینار مدیریت دانش در هلدینگ مدکو

  کاربران محترم در این قسمت میتوانید سوالات و ابهامات خود را از دکتر عزیزی مطرح کنید و تیم سمپیران پس از جمع آوری سوالات،پاسخ ها را از ایشان دریافت کرده و خدمتتان ارسال میکند.

  خلاصه جلسات کمیته تفکر خلاق


  ماموریت کارگروه تفکر خلاق؛ تحقیق و بررسی در خصوص موضوعات روز مدیریت پروژه به روش دلفی و برگزاری جلسات توفان فکری (Brain Storming)، تهیه اسناد موردی از چکیده نتایج جلسات جهت راهگشایی و رفع مشکلات اصحاب مدیریت پروژه و ارزیابی راه حل‌ها و ایده‌های به دست آمده جهت مشارکت انجمن در ایده های نوین شکل گرفته، تعیین شده است.


  کارگروه تفکر خلاق حداقل یک‌بار در ماه تشکیل جلسه می‌دهد. اگر میخواهید آرشیو خلاصه های جلسات کمیته تفکر خلاق برگزار شده توسط شبکه اعضای جوان انجمن را مظالعه کنید: