برگزاری اولین سمینار ارائه تجارب پیاده سازی مدیریت دانش توسط انجمن مدیریت پروژه ایران

تجربه پیاده سازی مدیریت دانش در هولدینگ گسترش انرژی پاسارگاد

 

کارگروه مدیریت دانش انجمن مدیریت پروژه ایران، در تاریخ 17 مهرماه 1400 اولین سمینار مجازی خود «ارائه تجارب پیاده سازی مدیریت دانش»را با هدف ارائه تجارب پیاده سازی مدیریت دانش در هولدینگ گسترش انرژی پاسارگاد و با حضور تعدادی از مدیران و کارشناسان فعال در زمینه مدیریت دانش برگزار نمود.
در این سمینار خانم دکتر محمودی مدیر دانش سازمانی و خانم مهندس شعبان کارشناس دانش سازمانی ضمن معرفی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، روند اقدامات انجام شده جهت استقرار نظام مدیریت دانش و همچنین چالش های موجود را مطرح نمودند.
جناب آقای دکتر زرگرپور نیز در جمع میهمانان این رویداد حضور داشتند. در خاتمه جلسه نیز به سوالات مخاطبان پاسخ داده شد.

 

فایل تصویری سمینار

FavoriteLoadingAdd to favorites