نوشته‌ها

ارزیابی و جایزه EFQM

ارزیابی و جایزه نشان برتری در کسب و کار بنیاد EFQM، بزرگ‌ترین ارزیابی جهانی مدیریت کسب و کار در سطح دنیا است که از بیش ربع قرن پیش تا کنون هر ساله با حضور سازمان‌‌های پیشرو از سراسر دنیا برگزار می‌شود. ارزیابی‌های بین‌المللی برتری در کسب و کار …