نوشته‌ها

مبانی و زیرساخت‌ها در دانش مدیریت پروژه (هندبوک PMBOK)

عنوان کتاب : مبانی و زیرساخت‌ها در دانش مدیریت پروژه (هندبوک PMBOK) مؤلف : ساناز سعیدی ناشر : فدک ایساتیس سال نشر : 1390   توضیح کتاب: مروزه بیش از نیم قرن از تکوین و به کارگیری دانش مدیریت پروژه می گذرد و سازمانها و مؤسسات به این نتیجه …

Downloads

مبانی و زیرساخت‌ها در دانش مدیریت پروژه (هندبوک PMBOK)

عنوان کتاب : مبانی و زیرساخت‌ها در دانش مدیریت پروژه (هندبوک PMBOK) مؤلف : ساناز سعیدی ناشر : فدک ایساتیس سال نشر : 1390   توضیح کتاب: مروزه بیش از نیم قرن از تکوین و به کارگیری دانش مدیریت پروژه می گذرد و سازمانها و مؤسسات به این نتیجه …