نوشته‌ها

,

استاندارد مديريت پورتفوليوي پروژه

پورتفولیوی پروژه یا سبد پروژه مجموعه ای از پروژه ها، طرح ها و یا سایر کارهایی است که به منظور تسهیل مدیریت موثر آنها و برآورد اهداف استراتژیک کسب و کار در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. پروژه ها با طرح های پورتفولیو لزوما وابسته به یکدیگر نیستند و این الزام …

Downloads

استاندارد مديريت پورتفوليوي پروژه

پورتفولیوی پروژه یا سبد پروژه مجموعه ای از پروژه ها، طرح ها و یا سایر کارهایی است که به منظور تسهیل مدیریت موثر آنها و برآورد اهداف استراتژیک کسب و کار در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. پروژه ها با طرح های پورتفولیو لزوما وابسته به یکدیگر نیستند و این الزام وجود ندارد که به طور مستقیم با یکدیگر مرتبط باشند. تذکرا: پورتفولیو در داخل سازمان وجود دارد و برخلاف پروژه ها با طرح ها موقتی نیست. تذکر ۲: سازمان ممکن است بیش از یک پورتفولیو داشته باشد که هر یک مختص به یک نوع کسب و کار منحصر به فرد یا یک هدف مشخص باشند. تذکر ۲: یک پورتفولیو می تواند خود شامل پورتفولیوهای دیگری (پرتفولیوهای فرعی) نیز باشد.