نوشته‌ها

مدیریت پروژه از مفاهیم تا توسعه ابزار ها

امروزه برنامه ریزی و کنترل پروژه با توجه به گسترش دانش مدیریت، در اغلب سازمان ها از جایگاهی مناسب برخوردار است. بی شک، آغاز هر پروژهای نیازمند برنامه ریزی بوده و استناد به برنامه زمان بندی یکی از مراحل اجرایی پروژه تلقی میشود. این مهم، امروزه…
,

فیلم پروژه اتوبان بین چین و پاکستان

اتوبان بین چین وپاکستان اتوبانی که ۸۸۰ کیلومترطول باهزینه ای بالغ بر ۶۵ ملیارد دلار ودرمدت ۳۶ ماه انجام شد. اماقسمت مهم وخطرناک آن تقریبا ۲۴ کیلومتراست که ازدریاچه عطاآباد پاکستان می گذرد که بهتراست ببینید. این اتوبان ترکستان شرقی چین ر…
,

فیلم برنامه ریزی منابع برای پروژه ها(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم چگونه برنامه پروژه را تهیه کنیم ؟(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم سه ابزار برتر ردیابی پروژه(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم برنامه ریزی پروژه(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
, ,

فیلم چطور بودجه ی پروژه را تعریف کنیم(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

رتبه بندی و مدیریت دعاوی در پروژه های انبوه سازی مسکن به روش FUZZY TOPSIS

در سالهاي اخیر افزایش تقاضاي مسکن که بنا به دلیل مختلف رخ داده است باعث شده است که سیاست گذاري هایی در خصوص تولید مسکن به صورت صنعتی(انبوه سازي مسکن)صورت گیردد.پروژه هاي انبوه سازي مسکن مانند سایر پروژه هاي ساخت داراي اهدافی از جمله هزینه، زمان و …

بررسی تاثیر مدیریت پروژه بر مولفه کنترل هزینه ، در مدیریت هزینه پروژه بازسازی زلزله ورزقان ) استان آذربایجان شرقی ، ایران (

مدیریت پروژه بخشی جوان و تقریبا نو از علم مدیریت است که در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است . علی رغم کارایی زیاد علم مدیریت پروژه در موفقیت پروژه های گوناگون ، در ایران به ندرت از آن به طور منسجم استفاده می کنند . نتایج و عملکرد مدیران…

Downloads

مدیریت پروژه از مفاهیم تا توسعه ابزار ها

امروزه برنامه ریزی و کنترل پروژه با توجه به گسترش دانش مدیریت، در اغلب سازمان ها از جایگاهی مناسب برخوردار است. بی شک، آغاز هر پروژهای نیازمند برنامه ریزی بوده و استناد به برنامه زمان بندی یکی از مراحل اجرایی پروژه تلقی میشود. این مهم، امروزه در مرحله عمل به عنوان یکی از مستندات قابل اشاره در قراردادهای فیمابین کارفرمایان و پیمانکاران، شناخته شده و لحاظ میشود. عدم وجود پایه های کنترلی مناسب در قراردادهای منعقده، بی توجهی به زوایای سه گانه و ارکان اجرایی پروژه در پروژه های پیمانکاری و عدم وجود قرارداد در سازمان هایی که نهاد مجری و نهاد بهره بردار در دو دپارتمان داخلی قرار می گیرند". از جمله دلایلی که بعضا به عدم توفيق بخش های برنامه ریزی و کنترل پروژه منجر شده است. در این مقاله سعی شده است ضمن مرور ارکان اجرایی و تعامل زوایای سه گانه پروژه با معرفی ابزارهای توسعه داده شده، گام شایسته ای در زمینه آگاهی مدیران و مسئولان این بخش ها برداشته شود...

رتبه بندی و مدیریت دعاوی در پروژه های انبوه سازی مسکن به روش FUZZY TOPSIS

در سالهاي اخیر افزایش تقاضاي مسکن که بنا به دلیل مختلف رخ داده است باعث شده است که سیاست گذاري هایی در خصوص تولید مسکن به صورت صنعتی(انبوه سازي مسکن)صورت گیردد.پروژه هاي انبوه سازي مسکن مانند سایر پروژه هاي ساخت داراي اهدافی از جمله هزینه، زمان و کیفیت می باشند. یکی از عوامل مهمی که این اهداف را می تواند تحت تأثیر قرار دهد طرح دعاوي می باشد. بنابراین مدیریت دعاوي، براي مدیران پروژه هاي انبوه سازي مسکن به منظور به کارگیري تمهیدات لازم در زمان عقد قرارداد ساخت یا در حین پروژه امري ضروري است. هدف این مقاله، بررسی و رتبه بندي دعاوي در پروژه هاي انبوه سازي مسکن می باشد. براي این منظور با استفاده از روش TOPSIS FUZZY دعاوي بر مبناي تاثیر آنها بر اهداف هزینه اي ، زمانی و کیفی پروژه رتبه بندي خواهد شد. با استفاده از رتبه بندي بدست آمده ، بحرانی ترین دعاوي تعیین شده و راهنمایی براي پاسخگویی به دعاوي بدست خواهد آمد. این مقاله توسط آرمین منیر عباسی، فرناد نصیر زاده، احمد اسمعیل زاده دیزچی اصل گرد آوری شده است.

بررسی تاثیر مدیریت پروژه بر مولفه کنترل هزینه ، در مدیریت هزینه پروژه بازسازی زلزله ورزقان ) استان آذربایجان شرقی ، ایران (

مدیریت پروژه بخشی جوان و تقریبا نو از علم مدیریت است که در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است . علی رغم کارایی زیاد علم مدیریت پروژه در موفقیت پروژه های گوناگون ، در ایران به ندرت از آن به طور منسجم استفاده می کنند . نتایج و عملکرد مدیرانی که به صورت منظم از مفاهیم مدیریت پروژه استفاده کرده اند ، نشان می دهد که استفاده از روش ها و تکنیک های پیشنهادی آن جزء جدایی ناپذیر هر پروژه موفق می باشد . یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت پروژه های عمرانی ، مدیریت هزینه پروژه می باشد.امروزه مساله مدیریت هزینه جامع و صحیح پروژه شامل برنامه ریزی منابع ، برآورد هزینه ها ، بودجه بندی و کنترل هزینه به یکی از دغدغه های اصلی متولیان و دست اندرکاران پروژه ها تبدیل گردیده است که پروژه های عمرانی را نیز شامل می شود . هر کشوری به هنگام وقوع بحران های طبیعی از قبیل سیل و زلزله و طوفان ، عالوه بر خسارات و تلفات جانی ، متحمل خسارات شدید مالی می شود ، که در این بین اجرای پروژه های عمرانی به منظور بازسازی مناطق آسیب دیده ، قسمت اعظمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد . به دلیل وجود محدودیت ها به هنگام وقوع شرایط بحرانی ، به منظور اتمام به موقع پروژه با بودجه مصوب و زمانبندی شده ، مدیریت پروژه علی الخصوص مدیریت صحیح هزینه ، نقش پررنگتری را دارا می باشد...

مدلهاي مديريت درس آموخته ها در سازمانهاي پروژه محور در دنيا

ارایه شده توسط: مهندس مجيد فراهاني مهندس صادق روزبهي