نوشته‌ها

بررسی مدیریت هزینه درپروژه های فن آوری اطلاعات

یکی از مسائلی که این روز ها مدیران در تمام سطوح با ان مواجه شده اند ،سرمایه گذاری و استفاده ی موثر از فناوری، بخصوص فناوری اطلاعات ،پیگیری برنامه ی زمان بندی پروژه و مدیریت هزینه  بسیار ضعیف میباشد.این پروژه ها بسیار پر هزینه بوده که معمولا مقدار هز…

Downloads

بررسی مدیریت هزینه درپروژه های فن آوری اطلاعات

یکی از مسائلی که این روز ها مدیران در تمام سطوح با ان مواجه شده اند ،سرمایه گذاری و استفاده ی موثر از فناوری، بخصوص فناوری اطلاعات ،پیگیری برنامه ی زمان بندی پروژه و مدیریت هزینه  بسیار ضعیف میباشد.این پروژه ها بسیار پر هزینه بوده که معمولا مقدار هزینه ی ان در انتهای پروژه بیشتر از حد هزینه ها نسبت به بودجه ی برنامه ریزی شده در پروژه های فن آوری اطلاعات پرداخته شده و سپس راه کارهایی به منظور حل این معضل ارایه میگردد