نوشته‌ها

,

موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مديريت طرح در صنعت نفت

از آنجایی که یکی از مهمم ترین پروژه های کشور در حوزه صنعت نفت می باشد و مدیران وکارشناسان متعددی در این صنعت و درقالب پروژه های کارفرمایی و پیمانکاری (EPC و مشاوره ای) مشغول  به فعالیت می باشند. لذا بر آن شدیم در این بخش موافقتنامه و شرایط عمومی ه…