نوشته‌ها

,

کاربرد نرم افزار اکسل در ارزيابی طرح ها از نظر اقتصاد

در ارزيابی طرح های کشاورزی و غير کشاورزی از نظر اقتصادی معمولا وقتی که فرايند مالی بزرگ و حجيم می شود حجم محاسبات هم بسيار زياد می شود که گاهی اوقات استفاده از ماشين حساب و جداول مربوطه بسيار وقت گير می باشد. استفاده از نرم افزار پرکاربرد اک…

Downloads

کاربرد نرم افزار اکسل در ارزيابی طرح ها از نظر اقتصاد

در ارزيابی طرح های کشاورزی و غير کشاورزی از نظر اقتصادی معمولا وقتی که فرايند مالی بزرگ و حجيم می شود حجم محاسبات هم بسيار زياد می شود که گاهی اوقات استفاده از ماشين حساب و جداول مربوطه بسيار وقت گير می باشد. استفاده از نرم افزار پرکاربرد اکسل می تواند بسيار راه گشا باشد چرا که در اين نرم افزار توابع ويژه ای برای اين کار پيش بينی شده است. اين راهنما بر آن است تا گوشه هايی از کاربرد اکسل در ارزيابی طرحها را آشکار ساخته و زمينه ای مختصر را برای خوانندگان گرامی فراهم سازد. توجه به اين نکته ضروری است که همه ی مطالب اين راهنما تجربيات نگارنده است و از هيچ کتابی برداشت نشده و فقط از راهنمای انگليسی نرم افزار اکسل استفاده گرديده است، بنابراين کم و کاستی های زيادی خواهد داشت. هومن رضائی