نوشته‌ها

مدیریت فرایند مناقصه در پیمان های دست دوم:چالش ها و فرصت ها

این فایل توسط آقای توفیق نصیری در دهمین کنفرانس بین الملی مدیریت پروژه ارائه شده است