نوشته‌ها

جایزه مدیر پروژه جوان برتر

مدير پروژه جوان برتر ، سالانه به منظور تشخيص و شناسايي مديران پروژه جوان ، با استعداد و قابل سرمايه گذاري بنا نهاده شده است . با توجه به ماموريت تعريف شده انجمن مديريت پروژه ايران ، شبكه جوان انجمن مديريت پروژه ايران  راه اندازي گرديد در نتيجه…