نوشته‌ها

بررسی تاثیر مدیریت پروژه بر مولفه کنترل هزینه ، در مدیریت هزینه پروژه بازسازی زلزله ورزقان ) استان آذربایجان شرقی ، ایران (

مدیریت پروژه بخشی جوان و تقریبا نو از علم مدیریت است که در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است . علی رغم کارایی زیاد علم مدیریت پروژه در موفقیت پروژه های گوناگون ، در ایران به ندرت از آن به طور منسجم استفاده می کنند . نتایج و عملکرد مدیران…

ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن

مدیریت چابک در اصل برای توسعه سیستم های نرم افزاری ایجاد و ریشه در این صنعت دارد، اما باتوجه به موفقیت های آن، درحال حاضر به پروژه های غیرنرم افزاری نیز گسترش یافته است. این رویکرد شامل روشها و ابزارهای مختلفی برای پاسخگویی مناسب به شرایط د…

آموزش مستند سازی مدیریت پروژه

موفقیت هر پروژهاي عمیقاً به اسنادي بستگی دارد که در آن تهیه میشوند. اسناد، مهمترین دستاوردها در فرایند مدیریت پروژه هستند. بنابراین تهیه صحیح آنها از اهمیت ویژهاي برخوردار است. در همه کتابهاي مدیریت پروژه اشارهاي به اسناد پروژهها شده است …

معرفی کامل رشته مهندسی مدیریت پروژه

  تاریخچه مدیریت پروژه در جهان را معمولا به مدیریت پروژه های بزرگی مثل ساخت اهرام ثلاثه مصر، دیوار چین و یا بنا نهادن تخت جمشید به دستور داریوش مربوط می دانند. هر یک از این پروژه ها از جمله پروژه های بزرگ و پیچیده تاریخ بشری هستند که…
,

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

نبود قطعیت هاي موجود در محیط هاي صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه ها در سازمانها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر میکنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددي به ارائه مدلهاي عام مدیریت ریسک پرداخته اند. ولی براي طراحی…

پروژه و مدیریت پروژه

یک پروژه تالشی موقت برای دستیابی به یک محصول ، خدمت و یا نتیجه ای منحصربه فرد است . پروژه ،عبارت از مجموعه اقدامات و عملیات پیچیده و منحصربه فردی ، متشکل از فعالیت های منطقی و مررتب بره یکدیگر است که زیرنظر یک مدیریت و سازمان اجرایری مشر خص ، بررای ت…

دوره آشنایی با مدیریت پروژه

ويژگيهاي يك پروژه يك كار منحصر به فرد- جديد و غير تكراري است. • داراي يك نتيجه عيني در قالب محصول يا ارائه خدمت است . • موقتي است يك نقطه شروع و پايان قابل تعريف دارد . • بايد بتوان آنرا به اجزإ گسسته تقسيم نمود . • هر جزء داراي زمان – منابع…

همه چیز در مورد مدیریت پروژه

یک پروژه چابک درواقع درست مانند توسعه نرم افزار چابک، با بخش های کوچک تکمیل می‌شود که این بخش های کوچک تکرار شونده ها نامیده می‌شوند. هر بخش یا همان تکرار شونده توسط تیم پروژه بررسی و نقد می‌شود. اعضای این تیم باید متشکل از نمایندگان ذینفغان م…

ارزیابی پویای ریسک و هزینه ی پروژه با استفاده از شبکه بیزی (مطالعه موردی میدان گازی NGL3100)

شناسایی و ارزیابی ریسک از عوامل کلیدی رسیدن به موفقیت در پروژه است. تجزیه و تحلیل هزینه های ریسک پروژه، هزینه های مختلف متمرکز بر ریسک و عدم قطعیت را در نظر میگیرد. برهمکنش میان ریسک ها و متغیرهای مختلف در عوامل شناسایی شده، در مدل های ارزیاب…

بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه در شرکت ساختمانی پرلیت

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه در شرکت ساختمانی پرلیت بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران پروژه های عمرانی شرکت پرلیت و نمونه آماری 34 نفر از آنها بودند که به صورت در دستر…

استاندارد مدیریت پروژه – راهنما

استاندارد مدیریت پروژه - راهنما" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصد و چهل و یکمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ ۹۲/ ۱۱ / ۳۰ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و …

استاندارد مدیریت پروژه های فضایی – مدیریت هزینه و زمان بندی

استاندارد مدیریت پروژه های فضایی - مدیریت هزینه و زمان بندی » که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط به وسیله پژوهشگاه فضایی ایران تهیه و تدوین شده و در یکصدو نود و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ ۱۳۹۵/ ۱۰ / ۰۴ مورد تصویب قر…

استاندارد طرح مدیریت پروژه

این سند، استاندارد طرح مدیریت پروژه از مجموعه گزارشهای خروجی پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲ را در بر دارد. طرح مدیریت پروژه (PMP) سندی است که اصول، ضوابط و روش های مدیریت یک پروژه نرم افزاری را تعیی…

Downloads

راهنمای گستره ی مدیریت پروژه

پروژه چیست ؟ تلاش بر عهده گرفته شده موقتی با هدف ایجاد یک محصول یا خدمت منحصر بفرد است. اشتراکات پروژه ها با عملیات عادی سازمان: توسط افراد به اجرا در می آیند. منابع محدود در اختیار دارند. برنامه ریزی شده به اجرا در میآیند و کنترل می گردند.

بررسی تاثیر مدیریت پروژه بر مولفه کنترل هزینه ، در مدیریت هزینه پروژه بازسازی زلزله ورزقان ) استان آذربایجان شرقی ، ایران (

مدیریت پروژه بخشی جوان و تقریبا نو از علم مدیریت است که در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است . علی رغم کارایی زیاد علم مدیریت پروژه در موفقیت پروژه های گوناگون ، در ایران به ندرت از آن به طور منسجم استفاده می کنند . نتایج و عملکرد مدیرانی که به صورت منظم از مفاهیم مدیریت پروژه استفاده کرده اند ، نشان می دهد که استفاده از روش ها و تکنیک های پیشنهادی آن جزء جدایی ناپذیر هر پروژه موفق می باشد . یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت پروژه های عمرانی ، مدیریت هزینه پروژه می باشد.امروزه مساله مدیریت هزینه جامع و صحیح پروژه شامل برنامه ریزی منابع ، برآورد هزینه ها ، بودجه بندی و کنترل هزینه به یکی از دغدغه های اصلی متولیان و دست اندرکاران پروژه ها تبدیل گردیده است که پروژه های عمرانی را نیز شامل می شود . هر کشوری به هنگام وقوع بحران های طبیعی از قبیل سیل و زلزله و طوفان ، عالوه بر خسارات و تلفات جانی ، متحمل خسارات شدید مالی می شود ، که در این بین اجرای پروژه های عمرانی به منظور بازسازی مناطق آسیب دیده ، قسمت اعظمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد . به دلیل وجود محدودیت ها به هنگام وقوع شرایط بحرانی ، به منظور اتمام به موقع پروژه با بودجه مصوب و زمانبندی شده ، مدیریت پروژه علی الخصوص مدیریت صحیح هزینه ، نقش پررنگتری را دارا می باشد...

ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن

مدیریت چابک در اصل برای توسعه سیستم های نرم افزاری ایجاد و ریشه در این صنعت دارد، اما باتوجه به موفقیت های آن، درحال حاضر به پروژه های غیرنرم افزاری نیز گسترش یافته است. این رویکرد شامل روشها و ابزارهای مختلفی برای پاسخگویی مناسب به شرایط دینامیکی و متغیر پروژه ها می باشد. بنابر تحقیقات انجام شده، تعدادی از محققان بر این باورندکه مدیریت پروژه چابک قابل پیاده سازی در شرکت های ساخت و ساز نیستند، و عدهای دیگر معتقدند که این شرکت ها پتانسیل خوبی برای پذیرش این متد را دارند. هدف اصلی این تحقیق اوال شناسایی چالش های پیاده سازی مدیریت چابک در شرکت های ساختمانی کشور بوده و بر مبنای اطالعات حاصله مدلی برای ارزیابی سطح بلوغ یک شرکت جهت پیاده سازی مدیریت چابک ارائه خواهد شد. روش کار در قسمت اول به صورت مطالعات میدانی و استفاده از پرسشنامه بوده و در قسمت دوم از روش های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان آمادگی هر شرکت جهت پیاده سازی مدیریت چابک بایستی به طور جداگانه در سه بخش طراحی، تدارکات و اجرا بررسی گردد.

آموزش مستند سازی مدیریت پروژه

موفقیت هر پروژهاي عمیقاً به اسنادي بستگی دارد که در آن تهیه میشوند. اسناد، مهمترین دستاوردها در فرایند مدیریت پروژه هستند. بنابراین تهیه صحیح آنها از اهمیت ویژهاي برخوردار است. در همه کتابهاي مدیریت پروژه اشارهاي به اسناد پروژهها شده است و اکثر آنها اسناد عمدهاي که در یک پروژه تولید میشوند را لیست کردهاند، با این وجود در کمتر کتابی به مثالهاي مفصل در مورد اسناد و نحوه تولید آنها پرداخته شده و هنوز روش استانداردي را که براي تهیه اسناد، بهعنوان الگو در پروژههاي دیگر قابل استفاده باشد منتشر نشده است. تا زمانی که دستاوردهاي ملموس در پروژه تهیه شود تنها دستاوردهاي پروژه، اسناد بدست آمده از آن میباشد. در حقیقت اسناد مهمترین مایلستونهاي پروژه در فازهاي آغازین و برنامهریزي میباشد. مستندات، پروژه را به حرکت درآورده، آن را سازماندهی نموده و ارتباطات میان تیم پروژه و ذينفعان را برقرار میکند. اگر یکی از اعضاي تیم، پروژه را ترك نماید، فرد جایگزین از طریق مطالعه مستندات قادر به ادامه کار او خواهد بود. استفاده از الگوهاي استاندارد و یکنواخت در مستندسازي پروژهها میتواند توانمندي سازمان و پروژه را در تدوین و نگهداري دانش و تجربیات حاصل از انجام آن براي اجراي پروژه هاي مشابه افزایش دهد.

معرفی کامل رشته مهندسی مدیریت پروژه

تاریخچه مدیریت پروژه در جهان را معمولا به مدیریت پروژه های بزرگی مثل ساخت اهرام ثلاثه مصر، دیوار چین و یا بنا نهادن تخت جمشید به دستور داریوش مربوط می دانند. هر یک از این پروژه ها از جمله پروژه های بزرگ و پیچیده تاریخ بشری هستند که با کیفیت استاندارد بالا و بکارگیری نیروی عظیم انسانی ساخته شده اند. یک مدیر پروژه وقتی به هر کدام از این بناها سر می زند بدون شک دچار حیرت می شود که چگونه چنین پروژه های عظیمی چندین هزار سال پیش با چنین کیفیت منحصر به فردی ساخته شده و همچنان به عنوان نماد حیرت انگیز پروژه ها از آنها یاد می شود. در همه اینها مساله مهم و عظمت کار، چگونگی سازماندهی و مدیریت کارگران و مهندسان و مصالح بوده که نشان دهنده یک مدیریت بسیار قوی و برنامه ریزی پیچیده بوده است.

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

نبود قطعیت هاي موجود در محیط هاي صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه ها در سازمانها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر میکنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددي به ارائه مدلهاي عام مدیریت ریسک پرداخته اند. ولی براي طراحی و پیاده سازي مدل مدیریت ریسک در یک سازمان خاص، باید شرایط و ویژگی هاي آن سازمان در نظر گرفته شود. این تحقیق، به دنبال طراحی مدل در یک سازمان بزرگ صنعتی پروژه محور در ایران است. براي این منظور، ابتدا انواع مدلهاي موجود بررسی و مقایسه شدند. سپس ویژگیها و شرایط سازمان مورد نظر از طریق مصاحبه و پرسشنامه، شناسایی و تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، با بهره گیري از مدلهاي موجود، فرآیندهاي مدل به همراه ساختار و جزئیات اجراي هر فرآیند، طراحی و مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند. مدل پیشنهادي قابل تعمیم به سازمانهاي مشابه است.

پروژه و مدیریت پروژه

یک پروژه تالشی موقت برای دستیابی به یک محصول ، خدمت و یا نتیجه ای منحصربه فرد است . پروژه ،عبارت از مجموعه اقدامات و عملیات پیچیده و منحصربه فردی ، متشکل از فعالیت های منطقی و مررتب بره یکدیگر است که زیرنظر یک مدیریت و سازمان اجرایری مشر خص ، بررای ترامیه هردا یرا هردفمایی مشرخص ، در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پیش تعییه شده ای اجرا میشود.

دوره آشنایی با مدیریت پروژه

ويژگيهاي يك پروژه يك كار منحصر به فرد- جديد و غير تكراري است. • داراي يك نتيجه عيني در قالب محصول يا ارائه خدمت است . • موقتي است يك نقطه شروع و پايان قابل تعريف دارد . • بايد بتوان آنرا به اجزإ گسسته تقسيم نمود . • هر جزء داراي زمان – منابع و هزينه خاصي است كه روابط وابستگي خاصي بين آنها حاكم است و نيازمند منابع كاري و مصرفي مختلفي است. • بودجه آن محدود و قابل پيش بيني است و بايد يك حمايت كننده مالي داشته باشد.

همه چیز در مورد مدیریت پروژه

یک پروژه چابک درواقع درست مانند توسعه نرم افزار چابک، با بخش های کوچک تکمیل می‌شود که این بخش های کوچک تکرار شونده ها نامیده می‌شوند. هر بخش یا همان تکرار شونده توسط تیم پروژه بررسی و نقد می‌شود. اعضای این تیم باید متشکل از نمایندگان ذینفغان مختلف پروژه باشند. در نهایت بینش هایی که از نقد یک تکرار حاصل شده است، به منظور تعیین قدم بعدی هرچه بهتر در پروژه استفاده می‌شوند. مزیت اصلی مدیریت پروژه چابک توانایی آن برای بررسی و حل مسائلی است که در طول دوره پروژه به وجود می‌آیند. ایجاد تغییرات لازم در پروژه در زمان مناسب باعث ذخیره منابع و در نهایت منجر به ارائه یک پروژه موفق در زمان درست و با بودجه کم می‌شود.

مقاله ارزیابی پویای ریسک و هزینه ی پروژه با استفاده از شبکه بیزی (مطالعه موردی میدان گازی NGL3100)

شناسایی و ارزیابی ریسک از عوامل کلیدی رسیدن به موفقیت در پروژه است. تجزیه و تحلیل هزینه های ریسک پروژه، هزینه های مختلف متمرکز بر ریسک و عدم قطعیت را در نظر میگیرد. برهمکنش میان ریسک ها و متغیرهای مختلف در عوامل شناسایی شده، در مدل های ارزیاب…

بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه در شرکت ساختمانی پرلیت

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه در شرکت ساختمانی پرلیت بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران پروژه های عمرانی شرکت پرلیت و نمونه آماری 34 نفر از آنها بودند که به صورت در دستر…

استاندارد مدیریت پروژه – راهنما

استاندارد مدیریت پروژه - راهنما" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصد و چهل و یکمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ ۹۲/ ۱۱ / ۳۰ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

استاندارد مدیریت پروژه های فضایی – مدیریت هزینه و زمان بندی

استاندارد مدیریت پروژه های فضایی - مدیریت هزینه و زمان بندی » که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط به وسیله پژوهشگاه فضایی ایران تهیه و تدوین شده و در یکصدو نود و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ ۱۳۹۵/ ۱۰ / ۰۴ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

استاندارد طرح مدیریت پروژه

این سند، استاندارد طرح مدیریت پروژه از مجموعه گزارشهای خروجی پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲ را در بر دارد. طرح مدیریت پروژه (PMP) سندی است که اصول، ضوابط و روش های مدیریت یک پروژه نرم افزاری را تعیین می کند. این طرح فرآیندهای فنی و مدیریتی پروژه را تعیین کرده و فعالیت های لازم جهت دستیابی به اهداف پروژه را مشخص می نماید. هدف اصلی از تهيه PMP اطمینان از این نکته است که همه عناصر درگیر در پروژه دید واحدی از اهداف، مراحل، سازماندهی ، و رویه های فنی و مدیریتی پروژه کسب کرده اند و تلاش همه این عناصر در جهت دستیابی به اهداف پروژه هماهنگ و همسو شده است.

نحوه تحصیل در رشته مدیریت پروژه تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

در این محتوا پیرامون تحصیل در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه توضیحاتی داده شده است. گوینده محتوا سرکار خانم مهندس رهنمون دانشجوی ارشد مدیریت پروژه ورودی 98 داشنگاه تهران می باشند . که توضیحات نحوه ادامه تحصیل در دانشگاه تهران را در رشته مدیریت پروژه  برای استفاده دانشجویان و علاقه مندان تحصیل در این رشته داده اند. محتوا مذکور از کانال تلگرامی دکتر خاکبازان اقتباس گردیده است.