نوشته‌ها

نکاتی در رابطه با مدیریت مالی

  این فایل به بررسی مدیریت مالی،رشد،اوراق  قرضه،نوسانات قیمت ها و ... میپردازد. گرد اوری شده توسط مهدی حبیبی نام استاد:دکتر مسعود طالبیان …

آشنائي با تکنيک هاي حداکثر کردن ثروت و استفاده بهينه از منابع مالي

تعریف مدیریت مالي: مدیریت مالی عبارتست از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه به گونه ای که ثروت سهامداران به حداکثر برسد. منابع عبارتند از وجوهی که صاحبان سهام به صورت سرمایه در اختیار شرکت قرار داده اند و یا وام ها و بدهی هایی است که شرکت در اخ…