نوشته‌ها

انتخاب مهندس فتحی به عنوان رئیس جدید شبکه اعضای جوان ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران، مهندس نوید فتحی از سوی هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران به عنوان رئیس شبکه اعضای جوان(Young Crew) انتخاب شد. پیش از این مهندس فرهاد نصراله‌پور به مدت دو سال ریاست این شبکه را بر عهده داشت. مهندس فتحی…