نوشته‌ها

,

سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS

موارد موجود در فایل:  مفاهیم سیستم های اطلاعاتی واهمیت و اهداف سیستم های اطلاعاتی  سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار امروزی، نقش سیستم های اطلاعاتی  نقش و استراتژی سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها  دستیابی به مزیت عملیاتی، رضایت مشتری شامل C…

Downloads

سیستم های اطالاعات مدیریت

موارد بررسی مفاهیم سیستم های اطالاعاتی واهمیت و اهداف سیستم های اطلاعاتی  سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار امروزی، نقش سیستم های اطلاعاتی  نقش و استراتژی سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها  دستیابی به مزیت عملیاتی، رضایت مشتری شامل CRM ،SCM ،ERP  تجارت الکترونیک،بازار دیجیتالی وکالای دیجیتالی  تصمیم گیری و مدیریت دانش  معرفی متدلوژی تحلیل سیستم(سنتی، ساختاریافته)  معرفی مراحل متدولوژی ساخت یافته SSADM  مدل سازی وظیفه ای، فلوچارت، انواع فلوچارت  مدل سازی پردازشی- نحوه ی تهیه DFD ، سطح رسم DFD ،تهیه FHD  مدل سازی داده ای، ERD ، روش های نرمال سازی، انواع پایگاه داده ها  معرفی شی گرایی  اصول شی گرایی UML و نمودارهای مربوطه