نوشته‌ها

,

بخشنامه تاخیر مجاز پیمانکاری ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات

بخشنامه تاخیر مجاز پیمانکاری ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات تهیه  تنظیم:محمد هادی محمودی /امیر عباس مجدی/نرگس تیزچنگ استاد راهنما:دکتر منیر عباسی [wpdm_package id='3648']…