نوشته‌ها

,

مطالعه تطبیقی مهندسی ارزش در ایران و جهان

عناوین مورد بحث  مقدمه و کلیات - تعاریف - برنامه های کاری - جایگاه مهندسی ارزش - استانداردها - نقاط عطف مهندسی ارزش در ایران و جهان [wpdm_package id='4709']…