این قسمت شامل محتواهایی مانند تعاریف، مفاهیم، اصول و مبانی دانش مدیریت پروژه است. با توجه به جمیع جهات، این بخش به قسمتهای زیر تفکیک شده است: منظر مدیریت پروژه، رفتار، برنامه، اجرا، کنترل، سبد، طرح، مفاهیم نوین مدیریت پروژه و سایر مباحث. به اقتضای ماهیت این بخش، لاجرم اشتراک هایی بین آن و سایر قسمتها به ویژه قسمت منابع و مراجع وجود دارد.

عوامل موثر درتاخیرات پروژه نحوه محاسبه تاخیرات در پروژه

تاخیر یکی از مهمترین وقایع رایج در پروژه های کشورماست. این مشکل در اکثر پروژهها از پروژههای ساده ساختمانی تا پیچیده ترین آنها نظیر پروژه های پتروشیمی، سدسازی و تونل سازی و ... رخ میدهد. به همین دلیل امروزه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه…

فرايند مديريت استراتژيك

واژه نامه مدیریت استراتژیک برای مثال: مدیریت استراتژیک (Management Strategic :)هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وطیفه اي چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف هاي بلند مدت خود دست یابد. استراتژیست ها: افرادي هستند که مسئو…
, ,

مديريت ريسك در پروژه ها

مديريت ريسك شاخه جديدي از علم مديريت است كه در در گستره ی متنوعي از انواع گرايش ها از جمله امور مـالي و سرمايه گذاري، تجارت، بيمه، ايمني، بهداشت و درمان، پروژه هـاي صـنعتي و عمرانـي و حتـي مـسايل سياسـي و اجتماعي و نظامي جايگاه خود را پيدا كرده اس…
,

فیلم نقش هماهنگ کننده پروژه(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم برنامه ریزی منابع برای پروژه ها(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم برنامه ریزی پروژه برای تازه کارها(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم مقایسه مبحث رهبری با مدیریت(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }  
,

فیلم لزوم نوشتن یک رزومه خوب مدیریت پروژه(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم روش رهبری تیم های خود مدیریتی(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }  
,

فیلم چگونگی تنظیم برنامه مدیریت تغییر(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم چگونگی راه بری تغییر و تحول در کسب کار به عنوان یک مشاور(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم چگونگی پرورش اخلاق حرفه ای در تیم(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم چگونگی انجام ممیزی مدیریت پروژه(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }  
,

فیلم قدم اول برای یک مدیر پروژه(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم چگونه برنامه پروژه را تهیه کنیم ؟(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم ده اصطلاح برتر که مدیران پروژه به کار میبرند(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }  

Systems Oriented LEADERSHIP

Jennifer Campbell is a Managing Director, Senior Change & Transformation Manager Leadership & Organization Development Professional, and an Executive & Relationship Systems Coach with over 20 years of worldwide professional experience. Jennifer’s m…
,

فیلم ده مسئولیت مهم مدیر پروژه(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    

تفاوت خط مبنای ثابت و خط مبنای متغير برای محاسبه تاخيرات پروژه

یکی از تفاوت ھای اساسی در محاسبه تاخيرات نحوه در نظر گرفتن الگوی ثابت (بيس الین) و یا متغير در برنامه زمان بندی ھست، با توجه به اینکه استفاده از مدل ھای متغير یا ھمان پویا دقيق ترین جواب ھا را در محاسبه تاخيرات به ما می دھند و اینکه استفاده از این مدل…
,

ناسایی مسیرهای ادعای منتهی به افزایش هزینه در پروژه های DBF ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی پویایی سیستم

اجرای پروژه های زیربنایی از جمله موارد مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار میآید. ولی افزایش ادعا (Claim )در پروژه ها به دلیل عدم درک عوامل ایجادکننده آن و همچنین تأثیر عوامل آن بر یکدیگر، خصوصاً در پروژه های زیرزمینی که دارای ن…
,

فیلم پنج مهارت در مدیریت تیم (جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

مروری بر مدیریت دانش در جهان

این پی دی اف به برسی : مجلات معتبر در زمینه مدیریت دانش آمار مقالات در پایگاه های   Emerald و Elsevier تا آگوست 2016 افراد سرشناس در زمینه مدیریت دانش معرفی کتابهای مدیریت دانش در مدیریت پروژه روندها در مدیریت دانش بررسی نرم افزارهای…
,

فیلم ده نکته برای ایجاد رابطه کاری موفق با کارفرما (جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    

انتخاب متدولوژي مناسب براي توسعه سامانه اطلاعاتي، با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري

همزمان با پيشرفتهاي فناوري و گسترش ارتباطات، بازارها جهاني شده و رقابت بين شركتها تشديد گرديده است. بررسي ادبيات موضوع مربوط به متدولوژيهاي ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي حاكي از آن است كه با تكامل متدولوژيها، شاهد درگيري بيشتر كاربران، افزايش قابليت اتكا سا…
,

فیلم ده نکته برای ایجاد رابطه کاری موفق با کارفرما (جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم پنج مهارت در مدیریت تیم (جنیفربریجز)

http://Iframe: .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

Introduction to Project Management

What is the Project • A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result • Project’s product: May Tangible or Intangible – Physical product (e.g. a power plant, a road, an airport, – Service (e.g. design services,…
,

WHY ORGANIZATIONS ADOPT SOME HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES AND REJECT OTHERS: AN EXPLORATION OF RATIONALES

MAHESH SUBRAMONY This article explores reasons why organizations adopt or reject human resource practices. Four theoretical approaches are brought to bear on this issue. According to the economic approach, organizations adopt HR practices…
,

فیلم هشت معیار اصلی شاخص کلیدی عملکرد (جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }  
,

فیلم هفت راز در ارتباط موثر تیمی(جنیفر بریجز)

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }