این قسمت شامل محتواهایی مانند تعاریف، مفاهیم، اصول و مبانی دانش مدیریت پروژه است. با توجه به جمیع جهات، این بخش به قسمتهای زیر تفکیک شده است: منظر مدیریت پروژه، رفتار، برنامه، اجرا، کنترل، سبد، طرح، مفاهیم نوین مدیریت پروژه و سایر مباحث. به اقتضای ماهیت این بخش، لاجرم اشتراک هایی بین آن و سایر قسمتها به ویژه قسمت منابع و مراجع وجود دارد.

,

سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS

موارد موجود در فایل:  مفاهیم سیستم های اطلاعاتی واهمیت و اهداف سیستم های اطلاعاتی  سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار امروزی، نقش سیستم های اطلاعاتی  نقش و استراتژی سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها  دستیابی به مزیت عملیاتی، رضایت مشتری شامل C…

آشنائي با تکنيک هاي حداکثر کردن ثروت و استفاده بهينه از منابع مالي

تعریف مدیریت مالي: مدیریت مالی عبارتست از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه به گونه ای که ثروت سهامداران به حداکثر برسد. منابع عبارتند از وجوهی که صاحبان سهام به صورت سرمایه در اختیار شرکت قرار داده اند و یا وام ها و بدهی هایی است که شرکت در اخ…
,

Front End Planning for Capital Project Success

What is the leading cause of capital project cost and schedule overruns Poor Scope Definition . Pressure to minimize planning costs. . Pressure to get the project started. . Lack of planning capabilities. . Overly optimistic management [wpdm_package…

Step by Step Project Planning) PROJECT MANAGEMENT )

The Planning Process Most people think that planning a project is simply a matter of listing tasks and assigning resources to them to create a project schedule. However, there is much more to it than that. You don't just plan resources and tasks…
,

براورد قیمت پروژه ها

برآورد : ارزیابی کمی از مقادیر و احجام و یا خروجی های احتمالی برآورد پروژه :  انجام یک ارزیابی کمی مقادیر و احجام و یا خروجی های احتمالی این عبارت اغلب در مورد زمان ، کار مورد نیاز ، منابع و هزینه های پروژه بکار برده می شود. برآورد منابع ف…

دستورالعمل برآورد هزینه پروژه ها

1 .هدف: هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل، تشريح كليه فعاليتهاي مرتبط با محاسبه و تعيين هزينه اجراي يك پروژه/طرح/ يا كاري مشخص است. 2 .مسئوليت: مسئوليت محاسبه و تعيين هزينه اجراي پروژه ها/طرحها/، برعهده امور قراردادها مي باشد و مسئوليت نظار برحسان اجراي اين روش برعه…

روش هاي کنترل هزینه پروژه

کنترل هزینه پروژه تقریبا تمام پروژه ها باید به سمت خروجی مورد نظر در انتهاي پروژه، هدایت شوند. مسئول تیم پـروژه و از همـه مهمتر مدیر پروژه باید بتواند هزینه ها را کنترل کند. با این حال، تکنیک هاي متعددي وجود دارد که مـی توانـد براي این منظور مورد اس…

گستره ی دانش مدیریت پروژه

پروژه ها عموما در جهت تحقق اهداف راهبردی سازمان هستند. پروژه ها موقتی و منحصر بفرد می باشند اما عملیات عادی تکراری و پایا هستند. از طریق عملیات عادی دستبابی به اهداف پروژه ای میسر نیست. عملیات عادی توزیع سازمانی دارند در حالیکه پروژ…
,

Project management for IT-Related projects

A project may be defined as a group of related activities carried out to achieve a specific objective. Examples of projects include building a bridge, making a film and re-organising a company. We will be focusing on projects that implement ne…
,

مدیریت فرایندها

انواع سامانه: فرعي: جزئي است كه بر خود نظارت داشته و ضمن انجام وظيفه خاص، براي رسيدن به هدف معيني مي كوشد .سامانه فرعي يكي از اجزاي تشكيل دهنده سامانه بزرگتري است بنام سامانه اصلي.سامانه مذكور در حين انجام دادن وظايف خود ، در جهت تحقق اهداف سام…
,

فیلم مدیریت ریسک قسمت2

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم مدیریت ریسک قسمت 1

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

PROJECT MANAGEMENT LEADERSHIP

Project management and project leadership are two sides of the same coin. They areinter-linked, and need to be if a project is to be delivered on time, to budget and of the desired quality. Many project managers pay too much attention to managing…
, ,

Project Management Lessons Learned

Why is “Success” magazine so successful ?Is it because the articles are so skillfully written that the readers feel compelled to read the magazine cover to cover? Is it because the insights are so insightful that no reader can resist the art…
,

تكنيك هاي مستند سازي و ثبت درس آموخته ها

بازنگري پس از پروژه (Review Project After): - مغايرت برنامه ها و واقعيت در بخش هاي مختلف پروژه - بررسي تمامي موارد قابل تحويل پروژه و ميزان تحقق آنها - بررسي عملكرد و كارايي افراد تيم پروژه - بررسي رضايت مشتريان، كارفرما و ذينفعان از نت…
,

OPTIMIZING FINANCING COST USING A LINE-OFCREDIT AND A LONG-TERM LOAN

Contractors need financing throughout a project, mainly because the owner withholds retainage to make sure that the project is performed properly by the contractor, and the periodic payments made by the owner are usually delayed. Since financing…
,

6 بار سریعتر از RCM

معموال نگهداری و تعمیرات (نت) بزرگترین ابزار کنترل هزینه در صنایع تجهیز محور میباشد. همچنین کارکرد تجاری حیاتی است که اثری مستقیم روی خروجی کارخانه، کیفیت تولید، هزینه تولید، ایمندی، و عملکدر زیست محیطی دارد. به همین دلیل، نت در سازمانهای مم…
,

Project Management and Engineering Research

Predictive Tools for Project Performance Management in the Construction Industry 1 Introduction During the 2009–2015 period, the construction industry in Spain has experienced a state of crisis that has forced companies to rethink their s…

Project Portfolio Management

A View from the Management Trenches What Is Project Portfolio Management? ‘‘I don’t understand, why aren’t these projects delivering as they promised’’? This familiar cry has been heard from business leaders and project managers for some ti…
,

موانع حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژه ها در سازمانهای متولی زیرساخت های راه کشور

نقش کلیدی طرح های زیرساخت دولتی در ارتقای رشد ناخالص ملی و نیل به توسعه یافتگی و همچنین حجم عظیم سرمایه گذاری مورد نیاز این دست پروژه ها، اهمیت اجرای کارا و اثربخش آنها را | دو چندان ساخته است. مدیریت موفق این پروژه ها و خلق ارزش مطلوب از آ…
,

استاندارد مديريت پورتفوليوي پروژه

پورتفولیوی پروژه یا سبد پروژه مجموعه ای از پروژه ها، طرح ها و یا سایر کارهایی است که به منظور تسهیل مدیریت موثر آنها و برآورد اهداف استراتژیک کسب و کار در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. پروژه ها با طرح های پورتفولیو لزوما وابسته به یکدیگر نیستند و این الزام …
,

5Phases in the Project Management Process

Project Management can be a complex field, but the project management process itself consists of a relatively straightforward series of steps. When you’re thinking of getting to work on a project, your goals may seem difficult to reach. However, b…

How to Survive the Skilled Labor Shortage

Three tactics to help you plug your talent gap: 1.Embrace Alternative Recruitment Approaches 2.Tap Into The Gig Economy 3.Offer More Flexible Working Conditions By: Rhiân Davies [wpdm_package id='5873']
,

The Human Factor in Project Management

One day I woke up to the shock that a wave of change has hit the profession of project management and we are not ready. In fact, most of us don’t see the storm coming and we don’t have a life vest to survive in the rough seas ahead. Over the…
,

مروری بر چالش های ابرپروژه ها و عوامل بروز آنها

نیاز روزافزون کشورهای درحال توسعه به افزایش زیرساختها و نیاز کشورهای توسعه یافته به بازسازی و ترمیم زیرساختهای مستهلک خود و ساخت پروژه های جدید، موجب شده که تعداد پروژه های بزرگ و پیچیده که به مگاپروژه (ابرپروژه) موسوم هستند و تاثیر مهمی در اقتص…

انتخاب سیستم اجرایی مناسب برای پروژه ها

ویژگی های پروژه (قابليت تعريف مناسب پروژه )اندازه و محدوده ي پروژه زمان در دسترس براي انجام پروژه، شامل طراحي و ساخت قابليت تفكيك اجزاي پروژه در قالب بسته هاي كاري مختلف تجربه در طراحي و ساخت پروژه ميزان پيچيدگي فناوري طراحي و ساخت پروژه […

مرور اجمالي بر مدل هاي بالندگي در مديريت پروژه (مزدك عبائي)

اهداف دوره  آشنايي با مديريت پروژه سازماني  آشنايي با مشخصه هاي سازمان هاي پروژه محور پيشرو از منظر مدل هاي بلوغ و تكامل مديريت پروژه  ارايه مدلي ساده براي برنامه ريزي و توسعه در سازمان هاي پروژه محور  تشريح چند نمونه از اين مدل ها [wpdm_pac…
,

97 THINGS EVERY PROJECT MANAGER SHOULD KNOW

If the projects you manage don't go as smoothly as you'd like, 97 Things Every Project Manager Should Know offers priceless knowledge, gained through years of trial and error. This illuminating book contains 97 short and extremely practical…
,

Supply Chain Management

؟What is a Supply Chain   The network of external suppliers, internal processes, and external distributors, and the links connecting them, that deliver a finished product or service to the customer. A Basic Supply Chain [wpdm_package i…