با توجه به نقش شرکت ها در حوزه مدیریت پروژه، در این قسمت شرکت های مربوط به مدیریت پروژه به تفکیک دو گروه اصلی معرفی شده اند: شرکت هایی که خدمات مدیریت پروژه را می‌کنند و شرکتهای پروژه محور که نظامات مدیریت پروژه را در دستور کار دارند.همچنین در این قسمت افراد فعال و صاحب نظر در زمینه مدیریت پروژه به تفکیک گرایش دانشگاهی یا اجرایی بودن وجه غالب تخصصی کاری آنها و نیز داخلی یا خارجی بودنشان معرفی شده اند.بدیهی است موارد حاضر، صرفا به عنوان نمونه هایی در این زمینه می باشند و به مرور تکمیل خواهند شد.

دکتر اَلیستِر کوکبرن، بنیانگذار کنسرسیوم بین المللی چابک

دکتر اَلیستِر کوکبرن دارای مدرک تحصیلی دکترای مهندسی کامپیوتر و  بنیانگذار کنسرسیوم بین المللی چابک و خالق مفهوم قلب چابک "Heart of Agile"  می باشد. تخصص ایشان در زمینه روانشناسی سازمانی ، مدیریت پروژه ، روش های چابک، جمع آوری الزامات و طراحی…

آینسلی نیس، مدیر شرکت مشاوره Acorn

خانم آینسلی نیس دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی آموزشی و مدیر شرکت مشاوره Acorn و عضو هیات مدیره شرکت AAUW CA می باشند. ایشان تاکنون بیش از 35 سال تجربه در زمینه توسعه چابک داشته اند. از مهارت های برتر ایشان در زمینه تجارت کسب و کار، آموز…

دکتر احمد سیدکی، بنیانگذار کنسرسیوم بین المللی توسعه چابک

دکتر احمد سیدکی مشاور ارشد توسعه چابک نرم افزار Tangible است. او به عنوان یک فرد معتبر با مدرک لیسانس علوم کامپیوتر از دانشگاه علوم و هنرهای مدرن (MSA) در قاهره مصر فارغ التحصیل شد. وی در حالی که به عنوان یک توسعه دهنده راه حل های اینترنتی برای …